Pozostałe produkty

  • Pozostałe produkty
  • Pozostałe produkty
  • Pozostałe produkty
  • Pozostałe produkty
  • Pozostałe produkty
  • Pozostałe produkty
Produkujemy różne elementy wchodzące w skład układu plastyfikacji
  • końcówki cylindrów
  • dysze, karkasy mocujące, rowkowane strefy pobierania tworzywa, etc. 
  • klucze do odkręcania końcówek ślimaka
  • pozostałe elementy

Wykonujemy również inne elementy zbliżone pod względem konstrukcji do układów plastyfikacji a mające zastosowanie w innych gałęziach przemysłu.