Pozostałe produkty

 • Pozostałe produkty - Produkty
 • Pozostałe produkty - Produkty
 • Pozostałe produkty - Produkty
 • Pozostałe produkty - Produkty
 • Pozostałe produkty - Produkty
 • Pozostałe produkty - Produkty
 • Pozostałe produkty - Produkty
Produkujemy różne elementy wchodzące w skład układu plastyfikacji
 • końcówki cylindrów
 • dysze, karkasy mocujące, rowkowane strefy pobierania tworzywa, etc. 
 • klucze do odkręcania końcówek ślimaka
 • pozostałe elementy

Wykonujemy również inne elementy zbliżone pod względem konstrukcji do układów plastyfikacji a mające zastosowanie w innych gałęziach przemysłu.