Cylindry

 • Cylindry - Produkty
 • Cylindry - Produkty
 • Cylindry - Produkty
 • Cylindry - Produkty
 • Cylindry - Produkty
 • Cylindry - Produkty
PMT produkuje cylindry do wszystkich typów wtryskarek i wytłaczarek.

W celu obniżenia kosztów przetwórstwa skonstruowaliśmy cylinder tri-metal.

Jest to cylinder trzyczęściowy o budowie modułowej. Korzyści z jego zastosowania:

 • wysoka odporność na ścieranie
 • niski koszt regeneracji (przywrócenie stanu pierwotnego przez wymianę części roboczej na nową)
 • krótki czas przestoju maszyny podczas regeneracji
 • niska cena, szczególnie przy mniejszych średnicach

Cylindry nowe do wtryskarek i wytłaczarek

Konstrukcja:

 • kopia obecnego cylindra
 • rozwiązania specjalne opracowane przez nasze biuro konstrukcyjne

Stosowane materiały:

 • stale do azotowania
 • stale do hartowania (tylko do regeneracji przez tulejowanie lub cylindra tri-metal)
 • bi-metale

Obróbka cieplna:

 • azotowanie gazowe lub jonowe
 • hartowanie próżniowe

Regeneracja cylindrów

Przeszlifowanie do granicy zużycia:

Cylinder jest honowany do najwyższego wymiaru zużycia i azotowany jeżeli jest taka potrzeba. Ślimak, końcówka i głowica musza być spasowane z nowo powstałą średnicą cylindra.

Tulejowanie:

Cylinder ma wstawioną hartowaną tuleję na skoku pracy końcówki ślimaka. Metoda ta stosowana jest w zasadzie wyłącznie w cylindrach do wtryskarek.

Przeróbka cylindra na dwuczęściowy:

Z zużytego cylindra odzyskuje się część chwytową z otworem zasypu. Część robocza jest wykonywana od nowa ze stali do azotowania lub bi-metalu.

Przeróbka cylindra na tri-metal:

Z zużytego cylindra odzyskuje się część chwytową z otworem zasypu. Część robocza wykonywana jest od nowa, składa się z obudowy i wewnętrznej wymiennej części roboczej. Następne regeneracje polegają wyłącznie na wymianie części roboczej wewnętrznej.